Változó Világért Alapítvány

 

Alapítványunk 1999 óta működő közhasznú szervezet. Létrehozásának és működésének elsődleges célja hozzájárulni a munkaerő-piaci folyamatok fejlődéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének javulásához, valamint a fiatalok társadalmi, munkaerőpiaci érvényesüléséhez.

 

Meghatározó tevékenységeink:

  • munkaerő-piaci információnyújtás,
  • pályaorientációt-, pályaválasztást és pályamódosítást segítő tevékenység,
  • munka-, pálya-, álláskeresési egyéni tanácsadás és tréningek szervezése,
  • képességfejlesztés, tehetséggondozás,
  • képzések szervezése, ismeretterjesztés,
  • hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok mentori segítése, fejlesztése,
  • munkaerő-piaci rendezvények szervezése.

 

A tevékenységünket elsősorban hazai és Európai Uniós pályázati forrásokból, támogatásokból, működtetjük. Az elmúlt évek során számtalan projektet valósítottunk meg önállóan, vagy partnerségben minden esetben sikerrel.

Területileg elsősorban Vas megyét érintően működik szervezetünk, de egyes tevékenységeink a megyehatárokon is túlmutatnak.

Szerteágazó célcsoporttal foglalkoztunk. A lehatárolást elsősorban az érintettek problémakörei jelentik, ezen belül főként: a munkaerő-piaci, társadalmi hátrányokból fakadó nehézségek leküzdésének segítése, a pályaorientációval összefüggő problémák segítése, a munkaerő-piac dinamikus fejlődésével összefüggő feladatokban való közreműködés.

 

Szervezetünk az elmúlt évek során nagyon szerteágazó szakmai kapcsolat és együttműködési rendszert épített ki és ápol jelenleg is. Az államigazgatás szereplői, önkormányzati szféra, oktatás, kis-, közép-, és nagyvállalati szektor és a civil szféra egyaránt megtalálható a kölcsönösségen alapuló együttműködői körében.

 

Weboldal