Tanulmányút Belfastban 2018. november

 

A  “SEL in Action 2018-2021” ERASMUS+ projekt keretén belül került sor 2018. november 21.és 2018. november 24. között egy belfasti tanulmányútra, melyen,mint a projektben résztvevő Nógrád megyei egyesület a MESE által felkért lokál koordinátor vettem részt.

A tanulmányútról röviden és tömören az a véleményem, hogy jól szervezett, programokban és tapasztalatokban gazdag lehetőség volt, hogy betekintsünk a fent említett projekt témájával kapcsolatban olyan szervezetek és iskolák működésébe, melyek gyakorlati megvalósításban több éve kidolgozott változatos módszerekkel és ezen módszerek hatékonyágáról sok éves, gazdag tapasztalattal rendelkeznek mind a SEL mind az EQ iskolai rendszerbe való beillesztéséről.

A csütörtöki napon délelőtt során 3 előadó mutatta be egyrészt magát a Barnardo’s Intézményt és ennek tevékenységét az érzelmi intelligencia fejlesztése és a SEL területén.

Julie Healy prezentációjából a számomra a legfontosabb információkat emelném ki:

az iskolarendszer eltérő felépítése és az  életkori eltérések az iskola kezdésében / primaryschool 4-11 év és secondaryschool 11-16 év / valamint a nagyszámú különböző iskola típus és igen fontos, ha nem a legfontosabb, hogy iskola típustól függetlenül az államilag előírt  követelmény rendszerben beépítve találjuk a személyiség fejlődést különös tekintettel az érzelmi intelligencia és a társas kapcsolatok fejlesztésére vonatkozóan

Lauren Spiers és MaireadEwart előadási is a LifeSkills valamint a PATHS programokról meggyőzőek voltak számomra arról, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének létjogosultsága van és helyet kell kapjon a tanulók mindennapi életében, mert számtalan pozitív változást idézett elő ezen programok bevezetése mind a diákok személyiségében mind közösségi életükben, társas kapcsolataikban.

Roisin O’Neil által prezentált film pedig jól rávilágított arra, milyen összefüggések vannak amerikai orvosok, kutatók munkássága alapján, érzelmeink és testi egészségünk között.

A két iskolalátogatás során pedig gyakorlatban tapasztalhattuk meg az érzelmi intelligencia fejlesztésével kapcsolatos programokat. Foglalkozásokon vehettünk részt, konzultálhattunk, beszélgethettünk a programok szerint dolgozó pedagógusokkal, diákokkal és intézményvezetőkkel. Jó hangulatú, közvetlen, kötetlen beszélgetések támasztották alá, hogy mennyi pozitív változást hozott a diákok személyiségének fejlődésében a programok bevezetése, hogy hogyan alakult át kapcsolatuk mind a tanárokkal mind társaikkal, ami nagymértékben támogatja az iskolai élet más területin is az eredményességet az agressziótól és stressztől való mentességet.

 

Bolla Kata, LC, Salgótarján