A Forme egy non- profit szervezet Palermo szívében, melyet 2014-ben hoztak létre. A Forme szakemberek együttgondolkodása eredményeként született, összehozza a jövőképpel és el

 

hivatottsággal rendelkező embereket egy jól működő és felelősségteljes társadalom kialakítása érdekében.  A szervezetet projekt menedzserek, oktatók, szociális munkások, újságírók, szociális és oktatási területén tevékenykedő egyéb szereplők hozták létre.

Az egyesület célja, az egyének, közösségek és szociális hálózatok képességeinek fejlesztése és mediáció a különböző szektorok között. Az egyesület küldetése a nem formális oktatás támogatása, a formális oktatás kiegészítéseként, és hogy közelebb hozza egymáshoz a gyakorlatot és az elméleti hátteret: közelíteni az oktatás világát a munka világához. A Forme hisz abban, hogy a képességfejlesztés a pozitív társadalmi változások mozgatórugója, a szervezet a kézzelfogható eredmények elérése érdekében különböző oktatáshoz kacsolódó képzéseket fejleszt.

 

Weboldal