SEL in Action 2018- 2021                                 Programismertető

 

 SEL in Action (SiA: Social and Emotional Learning in Action/ Szociális és Érzelmi Tanulás a Gyakorlatban) programunk azért született, hogy egyesítsen már meglévő, de elszigetelten működő SEL kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és megalapozza a szociális és érzelmi tanulás beemelését a közoktatás rendszerébe. A Szociális és Érzelmi Tanulás (SZÉT) kiemelkedő szerepet játszik az iskolai környezetben, abban, hogy hogyan építenek kapcsolatot a tanárok a gyerekekkel és saját kollégáikkal, hogyan alakítanak ki kapcsolatokat a diákok saját osztálytársaikkal, kortársaikkal és hogyan kezelik az egyes szereplők az iskolai környezeten belül a konfliktusokat és a fegyelmezés kérdését.

A diákok érzelmi intelligenciájának és szociális képességeinek fejlesztése nem lehet időszerűbb hiszen a fiatalok, családok, szülők és oktatási intézmények egyre újabb kihívásokkal kerülnek szembe, úgy mint kortárs csoporton belüli megfélemlítés, internetes zaklatás, erőszakosság, rasszizmus, nemi alapon való kirekesztés, étkezési zavarok, agresszív kommunikáció, a mélyebb közvetlen társas kapcsolatok hiánya, motiváció hiánya, reális önkép hiánya, nem megfelelő problémamegoldó technikák, izoláció, szerhasználat, szociális és érzelmi funkciózavarok.

A 34 hónapos programunkat (SiA) két nemzetközi partnerünkkel együttműködésben  valósítjuk meg: Barnardo’s (UK) és Forme (Italy). A program célja, hogy a szociális és érzelmi tanulást a következő szintre emelhessük kidolgozva a szociális és érzelmi tanulás módszertanát (az európai és tengeren túli jó gyakorlatokra alapozva), kidolgozzuk a módszertanhoz kapcsolódó szakmai tanár továbbképző programot, valamint megalapozzuk a szociális és érzelmi tanulás, érzelmi intelligencia beemelését a felsőfokú tanár továbbképző programok tananyagába. A program hosszú távú célja a szociális és érzelmi tanulás beemelése a törvényhozás és közoktatás rendszerébe Magyarországon és Olaszországban egyaránt.

Az Országos KID Egyesület (OKIDE) egy országos ernyőszervezet a projekt vezetőjeként 5 tagszervezetével közösen fogja megvalósítani a programot Magyarországon:

  • Sásd és térsége Nonprofit Kft. Pécs,
  • Változó Világért Alapítvány Szombathely,
  • Köz- Pont Ifjúsági Egyesület, Szolnok,
  • Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete, Salgótarján,
  • Szociogramm Nonprofit Kft., Debrecen

A projektnek három fő szakasza van, 3 fő de egymással összefüggő célkitűzéssel. A projekt első szakaszában a résztvevő szakemberek (szociális munkások, tanárok) felkészítése tréningje történik az érzelmi intelligenciáról és a szociális és érzelmi tanulás jelentőségéről és mibenlétéről. Szinten ebben a szakaszban adaptáljuk magyar és olasz viszonyok közé az ír partnerszervezetünk módszertanát, több éve eredményesen működő jó gyakorlatát egy 14 hetes iskolai tréning program kidolgozásával.

A program második szakaszában teszteljük a kidolgozott, 14- hetes SEL programunkat 6- 16 év közötti diákok rézvételével, alsó és felső tagozatokban. A szociális és érzelmi tanulást fejlesztő programunk  kidolgozásában és tesztelésében magyar részről 10 iskola vesz részt országos szinten mint társult partnerek (minden partnerszervezetünk két helyi iskolával együttműködésben vesz részt a programban), ezen felül olasz részről további 2 iskola is társult együttműködő partnerünk. Magyar részről ez 20 tanár felkészítését és bevonását, olasz részről pedig további 2 tanár bevonását és felkészítését jelenti. Ebben a szakaszban akkreditáljuk SEL tanár továbbképző programunkat.

A harmadik, záró szakaszban a felsőoktatás szereplői, a pedagógusképzés kerül a program fókuszába. Programunkkal szeretnénk megalapozni a szociális és érzelmi tanulás/ fejlesztés beemelését a felsőfokú tanárképző programok tanrendjébe. Szintén ebben a szakaszban disszemináljuk a program eredményeit és ajánlást fogalmazunk meg a törvényalkotás felé valamint nemzetközi konferencia keretében számolunk be a 3 éves nemzetközi  program eredményeiről.

#SELinAction2018_21