SEL in Action 2018- 2021. Programismertető

SEL in Action (SiA: Social and Emotional Learning in Action/ Szociális és Érzelmi Tanulás a Gyakorlatban) programunk azért született, hogy egyesítsen már meglévő, de elszigetelten működő SEL kezdeményezéseket, jó gyakorlatokat és megalapozza a szociális és érzelmi tanulás beemelését a közoktatás rendszerébe. A Szociális és Érzelmi Tanulás (SZÉT) kiemelkedő szerepet játszik az iskolai környezetben, abban, hogy hogyan építenek kapcsolatot a tanárok a gyerekekkel és saját kollégáikkal, hogyan alakítanak ki kapcsolatokat a diákok saját osztálytársaikkal, kortársaikkal és hogyan kezelik az egyes szereplők az iskolai környezeten belül a konfliktusokat és a fegyelmezés kérdését. A diákok érzelmi intelligenciájának és szociális képességeinek fejlesztése nem lehet időszerűbb hiszen a fiatalok, családok, szülők és oktatási intézmények egyre újabb kihívásokkal kerülnek szembe, úgy mint kortárs csoporton belüli megfélemlítés, internetes zaklatás, erőszakosság, rasszizmus, nemi alapon való kirekesztés, étkezési zavarok, agresszív kommunikáció, a mélyebb közvetlen társas kapcsolatok hiánya, motiváció hiánya, reális önkép hiánya, nem megfelelő problémamegoldó technikák, izoláció, szerhasználat, szociális és érzelmi funkciózavarok.

A 34 hónapos programunkat (SiA) két nemzetközi partnerünkkel együttműködésben valósítjuk meg: Barnardo’s (UK) és Forme (Italy). A program célja, hogy a szociális és érzelmi tanulást a következő szintre emelhessük kidolgozva a szociális és érzelmi tanulás módszertanát (az európai és tengeren túli jó gyakorlatokra alapozva), kidolgozzuk a módszertanhoz kapcsolódó szakmai tanár továbbképző programot, valamint megalapozzuk a szociális és érzelmi tanulás, érzelmi intelligencia beemelését a felsőfokú tanár továbbképző programok tananyagába. A program hosszú távú célja a szociális és érzelmi tanulás beemelése a törvényhozás és közoktatás rendszerébe Magyarországon és Olaszországban egyaránt.

Az Országos KID Egyesület (OKIDE) egy országos ernyőszervezet a projekt vezetőjeként 5 tagszervezetével közösen fogja megvalósítani a programot Magyarországon:

 • Humán Innovációs Csoport Nonporfit Kft. (Pécs),
 • Változó Világért Alapítvány (Szombathely),
 • Köz- Pont Ifjúsági Egyesület (Szolnok),
 • Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (Salgótarján),
 • Szociogramm Nonprofit Kft. (Debrecen).

A projektnek három fő szakasza van, 3 fő de egymással összefüggő célkitűzéssel. A projekt első szakaszában a résztvevő szakemberek (szociális munkások, tanárok) felkészítése tréningje történik az érzelmi intelligenciáról és a szociális és érzelmi tanulás jelentőségéről és mibenlétéről. Szinten ebben a szakaszban adaptáljuk magyar és olasz viszonyok közé az ír partnerszervezetünk módszertanát, több éve eredményesen működő jó gyakorlatát egy 14 hetes iskolai tréning program kidolgozásával.

A program második szakaszában teszteljük a kidolgozott, 14- hetes SEL programunkat 6- 16 év közötti diákok rézvételével, alsó és felső tagozatokban. A szociális és érzelmi tanulást fejlesztő programunk  kidolgozásában és tesztelésében magyar részről 10 iskola vesz részt országos szinten mint társult partnerek (minden partnerszervezetünk két helyi iskolával együttműködésben vesz részt a programban), ezen felül olasz részről további 2 iskola is társult együttműködő partnerünk. Magyar részről ez 20 tanár felkészítését és bevonását, olasz részről pedig további 2 tanár bevonását és felkészítését jelenti. Ebben a szakaszban akkreditáljuk SEL tanár továbbképző programunkat.

A harmadik, záró szakaszban a felsőoktatás szereplői, a pedagógusképzés kerül a program fókuszába. Programunkkal szeretnénk megalapozni a szociális és érzelmi tanulás/ fejlesztés beemelését a felsőfokú tanárképző programok tanrendjébe. Szintén ebben a szakaszban disszemináljuk a program eredményeit és ajánlást fogalmazunk meg a törvényalkotás felé valamint nemzetközi konferencia keretében számolunk be a 3 éves nemzetközi  program eredményeiről.

Helyi- koordinátorok bemutatása

 • Humán Innovációs Csoport Nonporfit Kft. (Pécs),
 • Változó Világért Alapítvány (Szombathely),
 • Köz- Pont Ifjúsági Egyesület (Szolnok),
 • Mozgáskorlátozottak Egymást Segítők Egyesülete (Salgótarján),
 • Szociogramm Nonprofit Kft. (Debrecen).

Társult Partnereink

feltöltés alatt

Nemzetközi partnereink bemutatása

A Barnardo’s- nál minden gyerekben hiszünk, függetlenül attól,  kik ők, mi az előtörténetük vagy min mentek keresztül életükben. Munkánkkal a leginkább hátrányos helyzetű gyerekeket támogatjuk az Egyesült Királyságban alapvető szolgáltatásokkal, kampányokkal és kutatással. Csak 2017-ben összesen 272 000 gyerekkel és fiatallal, szülővel és gondozóval dolgoztunk. Annak érdekében, hogy jobb körülményeket teremtsünk egyre több gyerek és család számára, 3 stratégiai célt tűztünk magunk elé. A gyerekekkel, fiatalokkal és az ő családjaikkal való együttműködésünk során az erősebb családi kötelékek kialakítása, a biztonságosabb gyerekkor és a pozitív jövőkép megteremtése a célunk. Biztosak vagyunk abban, hogy mások is tanulhatnak a tapasztalatainkból, azáltal, hogy felemeljük a hangunkat a gyerekek és a fiatalok érdekében, befolyásoljuk a közvéleményt, megosztjuk a saját tapasztalatainkat a tágabb szektorral és folyamatosan fejlesztjük a munkánkhoz kapcsolódó gyakorlatot.

A stratégiai tervünk részeként bevezettünk egy sor jó gyakorlaton alapuló iskolai programot a gyerekek érzelmi egészségének és érzelmi jólétének elősegítése érdekében.


 

Egyesületünk 2001-ben jött létre Debrecenben, azóta egy regionális szinten meghatározó ifjúsági szervezetté nőtte ki magát. Jelenleg 10-30 év közötti fiatalokkal foglalkozunk az Észak-alföldi régióban, három Ifjúsági Irodát és Közösségi Teret működtet Debrecenben, Nyíregyházán, valamint Szolnokon. A tevékenységi paletta igen bő, köztük szerepelnek képzések és tréningek, önkéntes programok, gyakornoki program, ill. ifjúsági kulturális és sport programok szervezése. Számos ifjúsági közösség, öntevékeny csoport szakmai, anyagi és jogi hátterét látjuk el a diákönkormányzat/gyermek és ifjúsági önkormányzat területén. 2013-óta EURODESK partnerként népszerűsítjük a nemzetközi mobilitási lehetőségeket. 2010-től pedig mint akkreditált nemzetközi önkéntes küldő és fogadó szervezetként is tevékenykedünk.

Eddigi szakmai elismeréseink: Hajdú-Bihar Megyei ÉV Önkéntes Program Díja – 2010, Országos Év Önkéntes Program Díja – 2011, többszörös KÖZÖD! Program díjak – 2010 és 2012 között, ACES pályázati különdíj nemzetközi programunkkal – 2013, Segítő Diákok Pályázat Kiemelt Elismerés – 2014


A Forme egy non- profit szervezet Palermo szívében, melyet 2014-ben hoztak létre. A Forme szakemberek együttgondolkodása eredményeként született, összehozza a jövőképpel és el

hivatottsággal rendelkező embereket egy jól működő és felelősségteljes társadalom kialakítása érdekében.  A szervezetet projekt menedzserek, oktatók, szociális munkások, újságírók, szociális és oktatási területén tevékenykedő egyéb szereplők hozták létre.

Az egyesület célja, az egyének, közösségek és szociális hálózatok képességeinek fejlesztése és mediáció a különböző szektorok között. Az egyesület küldetése a nem formális oktatás támogatása, a formális oktatás kiegészítéseként, és hogy közelebb hozza egymáshoz a gyakorlatot és az elméleti hátteret: közelíteni az oktatás világát a munka világához. A Forme hisz abban, hogy a képességfejlesztés a pozitív társadalmi változások mozgatórugója, a szervezet a kézzelfogható eredmények elérése érdekében különböző oktatáshoz kacsolódó képzéseket fejleszt.

 

Az érzelmi intelligenciáról

 

Az érzelmi intelligenciánk arra vonatkozó képességünk, hogy felismerjük és megértsük saját érzelmeinket, azonosítani tudjuk, mit üzennek nekünk és megértsük, milyen hatással vannak másokra körülöttünk. Ezzel párhuzamosan segít mások jelzéseinek érzékelésében is, annak megértése által, hogy hogyan éreznek a környezetünkben lévők, hogy ezáltal sokkal eredményesebben kezelhessük a társas kapcsolatainkat.

 

Daniel Goleman amerikai pszichológus Érzelmi intelligencia című könyvében (1995) publikálta 5 komponensből álló rendszerét az érzelmi intelligencia leírására:

 

1.Éntudatosság- megérteni és megfelelően értelmezni a saját érzelmeinket. Őszintén szembenézni saját magunkkal úgy, hogy tisztában vagyunk az erőségeinkkel éppúgy, mint a gyengeségeinkkel.

 1. Önszabályozás- képesnek lenni a saját érzelmeink szabályozására, irányítására. Az önszabályozásra képes ember nem engedi, hogy eluralkodjanak rajta negatív érzelmei, átgondoltan cselekszik és nem hoz impulzív döntéseket, képes nemet mondani a számára kellemetlen, kényelmetlen helyzetekre.
 2. Motiváció- a magas érzelmi intelligenciájú emberek általában magasan motiváltak. Képesek feladni illékony azonnali sikereket hosszú távú eredmények eléréséért. Ezek az emberek hatékonyan végzik feladataikat és szeretik a kihívásokat.
 3. Empátia- Az empátia a körülöttünk lévő emberek igényeinek, szükségleteinek, érzelmeinek és nézőpontjának felismerését és megértését jelenti. Az empatikus emberek általában kitűnően kezelik a társas kapcsolataikat, értő módon meghallgatják a másikat és nyíltan, őszintén tudnak kapcsolódni a környezetükben lévő emberekhez.
 4. Társas készségek- A jó társas készségekkel rendelkező emberek jó csapatjátékosok, könnyű velük kapcsolatot kialakítani és fenntartani. Ezek az emberek az önös érdekeiket képesek alárendelni mások segítése érdekében. Jól kezelik a vitákat nézeteltéréseket és kitűnően kommunikálnak.

 

 

Szociális és Érzelmi Tanulás (SEL)

 

A Szociális és Érzelmi Tanulás (SEL) a CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning- Az Akadémiai, Szociális és Érzelmi Tanulásért Együttműködés) definiciója alapján “az a folyamat melynek során a gyerekek és a felnőttek elsajátítják és hatkonyan alkalmazzák a az érzelmek hatékony megértéséhez és kezeléséhez szükséges tudást, hozzáálllást és képességeket annak érdekében hogy pozitív célokat tűzzenek ki és érjenek el, empátiával forduljanak mások felé, pozitív kapcsolatokat alakítsanak ki és tartsanak fenn másokkal és felelősségteljes döntéseket hozzanak.”

A gyakran osztálytermi keretek között folyó, szociális és érzelmi fejlesztés felkészíti a jövő munkavállalóit a sikerre, míg a pedagógusok úgy találják, hogy közben javul iskolai morál, és egyértelműen javul a diákok akadémiai előmenetele is. A szociális és érzelmi fejlesztés  osztályteremben érezhető azonnali, pozitív hatáson túl a szociális és érzelmi fejlesztés hatására javul a diákok problémamegoldó képessége, kommunikációja és képesek lesznek saját és társaik érzelmeinek feltérképezésére, értelmezésére és kezelésére.

Kiterjedt kutatási eredmények bizonyítják, hogy pozitív korreláció áll fenn a szociális és érzelmi tanulás során elsajátított képességek és a pozitív viselkedés, az akadémiai eredmények és az eredményesebb döntések között a mindennapi életben. Az OECD által 2015-ben publikált A Szociális és Érzelmi Képességek Ereje (The Power of Social and Emotional) kilenc ország elemzést emel ki, melyek alapján egyértelműsíthető, hogy egyes képesség csoportok kultúráktól függetlenül kiemelkedően fontosak, ilyenek többek között a önbecsülés, önérvényesítés, társas hajlam. Ezek a képességek hatással vannak többek között olyan kimenetekre, mint a továbbtanulás, munkavállalás sikere, egészség és állampolgári részvétel.

A jövő munkavállalóinak felkészítése

A munkavállalók újabb generációi számára a következő szociális és érzelmi készségek és képességek fejlesztése (SEL) elengedhetetlenül fontos lesz a munkaerőpiacon való sikeres helytállás érdekében:

 

 • Empátia
 • Hirtelen, impulzív érzelmek kontrollálása
 • Érzelmek helyes felismerése és értelmezése
 • Hatékony kommunikáció,
 • Aszertivitás
 • Hatékony problémamegoldás

 

 

Copyright © 2018 Selinaction Minden jog fenntartva.